Aktuellt

Palautteet palveluista jotka siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen piiriin. (29.12.2021 10:40)

Från och med 1.1.2022 förflyttas social och hälsovårds service över till Österbottens välfärdsområde. Ni kan ge respons om service fr och med 1.1.2022 via deras websida https://osterbottensvalfard.fi/sa-har-fungerar-vi/ge-respons/