Aktuellt

Palautteet palveluista jotka siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen piiriin. (29.12.2021 10:40)

Från och med 1.1.2022 förflyttas social och hälsovårds service över till Österbottens välfärdsområde. Ni kan ge respons om service fr och med 1.1.2022 via deras websida https://osterbottensvalfard.fi/sa-har-fungerar-vi/ge-respons/

Ge feedback
Du kan ge respons om Vasa stads service och verksamhet. Anmäl fel i gatubelysningen här.

Skriv inte in känslig information i feedbacken, t.ex. personbeteckning, bankkontonummer, hälsoinformation.

Ge feedback