Ge feedback
Du kan ge respons om Vasa stads service och verksamhet. Anmäl fel i gatubelysningen här.

Skriv inte in känslig information i feedbacken, t.ex. personbeteckning, bankkontonummer, hälsoinformation.

Ge feedback