Ge feedback
Du kan ge respons om Vasa stads service och verksamhet.

Skriv inte in känslig information i feedbacken, t.ex. personbeteckning, bankkontonummer, hälsoinformation.